Jak zostać franczyzobiorcą?

Własna firma jest elementem samorozwoju i pozwala zrealizować marzenia. Otwarcie działalności powinno zostać poprzedzone dokładną analizą rynku z uwzględnieniem potrzeb i struktury odbiorców. Co wybrać – firmę autorską czy franczyzę? Mając pomysł na biznes można rozważyć rozpoczęcie własnej działalności. Pomysł ten wymaga jednak samodzielnego stworzenia od postaw i realizacji. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór franczyzy. W tym przypadku, poprzez zakup licencji można uzyskać dostęp do sprawdzonego, dochodowego modelu biznesu.

Kim jest franczyzobiorca?

Franczyzobiorca jest stroną umowy franczyzowej. Podmiot ten jest niezależny prawnie, gospodarczo oraz organizacyjnie od franczyzodawcy. Franczyzobiorca działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Prowadzi własną działalność gospodarczą, a poprzez zawarcie umowy franczyzowej otrzymuje możliwość korzystania ze sprawdzonego sposobu prowadzenia biznesu oraz know-how franczyzodawcy. Franczyzobiorca zobligowany jest do działania zgodnie z koncepcją przyjętą przez właściciela marki.

Kapitał początkowy

Systemy franczyzowe w Polsce stale się rozwijają. Chcesz rozpocząć swoją przygodę z franczyzą? Decyzja o prowadzeniu działalności biznesowej w tej formie wymaga rozważenia kilku kwestii. Warunkiem koniecznym do prowadzenia biznesu na zasadach franczyzy jest posiadanie kapitału początkowego. Koszty początkowe w przypadku franczyzy są jednak niższe niż te związane z tworzeniem biznesu od podstaw. Z jakimi kosztami należy się liczyć chcąc zostać franczyzobiorcą? Koszty związane z otwarciem punktu to przede wszystkim:

✅ opłata franczyzowa – początkowa opłata, stanowiąca koszt zakupu praw do licencji franczyzowej, w wysokości uzależnionej od branży i pozycji marki,

✅ wyposażenie lokalu – koszty te uzależnione są od podpisanej umowy franczyzowej, mogą być pokrywane samodzielnie, wspólnie z franczyzodawcą lub wyłącznie przez właściciela marki,

✅ koszty otwarcia punktu sprzedaży,

✅ koszty zaopatrzenia – zakup towarów umożliwiających rozpoczęcie działalności, z możliwością uzyskania rabatów i okazyjnych cen od dostawców,

✅ opłaty periodyczne – stanowiące procentową część zysków wskazywaną w umowie, obliczane miesięcznie lub tygodniowo.

W niektórych przypadkach franczyzodawca wymaga ponadto wniesienia kaucji lub obowiązkowej opłaty reklamowej.

Wybór franczyzodawcy

Posiadając kapitał początkowy, można rozpocząć poszukiwania franczyzodawcy. W katalogach franczyzy w Polsce można wybierać spośród licznych ofert współpracy w ramach sieci franczyzowych. Firmy te reprezentują różne branże i należą zarówno do znanych światowych marek, jak i tych mniej znanych, dynamicznie rozwijających się biznesów.

Czym kierować się podczas wyboru branży? Wybór powinien być zgodny przede wszystkim z własnymi zainteresowaniami, wiedzą o biznesie, predyspozycjami osobowościowymi oraz możliwościami intelektualnymi. Współpraca z dużym, popularnym partnerem wymaga w większości przypadków sporych kosztów, ale przynosi także znaczne zyski. Inwestycja w mniej rozpoznawalne marki jest bardziej ryzykowna, ale może okazać się szansą na duże zyski i rozwój w przypadku odniesienia przez nią sukcesu. Ostateczny wybór franczyzodawcy powinien zostać poprzedzony dokładną analizą funkcjonowania różnych firm z danej branży. Informacje dotyczące firmy można zdobyć poprzez dostęp do:

✅ Internetu,

✅ sprawozdań finansowych,

✅ notowań giełdowych,

✅ informacji od innych franczyzobiorców.

Dokonując rozeznania i oceny potencjalnych franczyzodawców należy zwrócić uwagę na ich doświadczenie w budowaniu sieci franczyzowej – im dłuższe, tym mniejsze ryzyko niepowodzenia. Przydatne mogą się okazać także informacje dotyczące szkoleń dla franczyzobiorców i zatrudnianego personelu oraz pomocy na starcie dotyczącej między innymi oceny ryzyka inwestycji, wyboru lokalizacji, remontu lub budowy punktu czy rekrutacji pracowników.

Najlepszym źródłem informacji będzie zdecydowanie firma franczyzodawcy. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem i umówić się na spotkanie, podczas którego rozwieje on wszelkie wątpliwości. Wiedza o potencjalnym partnerze biznesowym pozwoli na podjęcie właściwej, świadomej decyzji.

Log In