Ile można zarobić na franczyzie?

Obecnie franczyza to jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności. Założenie własnej firmy to wyzwanie, któremu towarzyszy zarówno podekscytowanie, jak i niepewność wywołana ryzykiem porażki. Dzięki franczyzie ryzyko zostaje zminimalizowane, a Ty możesz pracować na swoim, pod opieką bardziej doświadczonych przedsiębiorców. Czym jest franczyza, jakie są jej rodzaje i ile można na niej zarobić?

Czym jest franczyza?

Franczyza to opracowany i sprawdzony system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który opiera się na współpracy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcami. Współpraca ta bazuje na pakiecie know-how, opisanym w każdej umowie franczyzowej.

Prościej mówiąc, franczyza to prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod marką innej firmy. Franczyzodawca (istniejące przedsiębiorstwo) udziela franczyzobiorcy (innemu podmiotowi) upoważnienia do swojej nazwy, logo i technologii, w zamian za odpowiednie wynagrodzenia. 

Rodzaje franczyzy

System franczyzowy dzieli się na wiele wariantów:

Według rodzaju działalności:
✅ franczyza usługowa – franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy procedury i receptury wykonywanych przez siebie usług. Franczyzobiorca otwiera w tym przypadku swój punkt usługowy pod szyldem franczyzodawcy i korzysta ze wsparcia w zakresie szkolenia personelu, marketingu, obsługi klienta, wyboru i realizacji usług itp.
✅ franczyza dystrybucyjna – zwana handlową. Na jej podstawie franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swój asortyment i wiedzy, jak najefektywniej go sprzedawać. Ten drugi otwiera swój sklep pod szyldem pierwszego i korzysta ze wsparcia w zakresie szkolenia personelu, marketingu, obsługi klienta, wyboru asortymentu itp.

Według organizacji systemu:
✅ franczyza wielokrotna – franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy wyłączność na tworzenie jednostek systemu franczyzowego na określonym terenie.
✅ franczyza bezpośrednia – umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą.
✅ masterfranczyza – franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy wyłączność na korzystanie z jego pakietu franczyzowego w prowadzeniu działalności na danym terenie. Przejmuje od niego wiele obowiązków, a nawet ma prawo do proponowania zmian w pakiecie i umowie. 
✅ przedstawicielstwo regionalne – przedstawiciel regionalny działa na określonym terenie i szuka nowych franczyzobiorców. Nie ma prawa do podpisywania umów. Do jego głównych zadań należy reklama, szkolenia i nadzór nad franczyzobiorcami.

Według rodzaju know-how przekazywanego franczyzobiorcy:
✅ franczyza dystrybucji produktu – franczyzodawca, będący producentem lub dystrybutorem, udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how w formie usług lub asortymentu. Franczyzobiorca może na tej podstawie sprzedawać wskazany asortyment lub usługi.
✅ franczyza koncepcji działalności – franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy pełną koncepcję prowadzenia działalności, począwszy od wizualizacji produktu, przez uniformy noszone przez personel, aż po promocję i marketing.

Ile można zarobić na franczyzie?

Nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Zyski płynące z franczyzy zazwyczaj oscylują w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Wszystkie umowy franczyzowe opatrzone są klauzulą poufności. Analizując natomiast oficjalne dane można dojść do wniosku, że za pomocą franczyzy można osiągnąć znaczne zyski. Można to także stwierdzić obserwując prężny przyrost placówek sieci, które znane są z działań na zasadzie franczyzy.

To, ile można zarobić na franczyzie zależy od wariantu systemu franczyzowego, rodzaju działalności oraz lokalizacji. Franczyzobiorca musi też liczyć się z faktem, że pieniądze nie przyjdą do niego same – osiągnięcie zysków wymaga ciężkiej pracy i zaangażowania.

Należy pamiętać jednak, że aby osiągnąć zysk, trzeba najpierw ponieść stratę. Rozpoczynając swoją przygodę z franczyzą powinno się liczyć z tym, że pomimo wsparcia franczyzodawcy, franczyzobiorca także musi ponieść koszty w celu rozkręcenia biznesu.

Aby oszacować, ile można zarobić na franczyzie, trzeba uwzględnić w swoich szacunkach koszty stałe, takie jak: opłata franczyzowa, rachunki za czynsz i media czy koszty zakupu towarów.

Log In