Franczyza sposobem na samorozwój i efektywne zarządzanie

Biznesy franczyzowe stają się w Polsce coraz popularniejszym modelem prowadzenia działalności. Wynika to z wielu czynników, przede wszystkim początkujący przedsiębiorca nie musi martwić się o to, jak zyskać rozpoznawalność na rynku, gdyż otrzymuje i może korzystać z logo franczyzodawcy. Dodatkowo, w pakiecie dostaje także niezbędne know-how, do prowadzenia i zarządzania biznesem. Jednak przede wszystkim franczyza jest idealnym sposobem na samorozwój, a także na efektywne zarządzanie i rozbudowę przedsiębiorstwa dla franczyzodawcy.

Efektywne zarządzanie

Przedsiębiorca, decydując się na podpisanie umowy franczyzy, dostaje pełny podręcznik operacyjny, który mówi o tym, jak należy dany biznes prowadzić. Złożenie podpisu na umowie jest równoznaczne z tym, że zdecydował się on tych zasad przestrzegać. Co to oznacza w praktyce? Otóż tyle, że struktura zarządzania i organizacji sieci franczyzy jest niezwykle prosta i czytelna. Wobec tego, zarządzanie nie sprawia przedsiębiorcy większych problemów i nie generuje dodatkowych kosztów.

Koszt alternatywny, a niskie koszty inwestycji

Wraz z przygotowaniem podręcznika operacyjnego, wszystkie koszty zarówno doradztwa finansowego jak i pomoc prawną pokrywa franczyzodawca. Jednak poniesione przez niego koszty są w pełni jednorazowe, gdyż taki podręcznik, będzie podstawą do rozwoju całej sieci franczyzowej. W praktyce więc im więcej punktów franczyzowych, tym bardziej zmniejsza się koszt, który został poniesiony w odniesieniu do poszczególnych punktów franczyzowych. Franczyzobiorca zaś, przystępując do biznesu, ponosi koszty zakupu licencji, a następnie także ustalony procent ze sprzedaży.

Franczyzodawca nie tylko zyskuje rozwój biznesu, ale także nie ponosi kosztów związanych z nową inwestycją, dzięki czemu szybko może przekroczyć on próg rentowności. Nie mnie jednak, jest to możliwe o ile franczyzodawca poświeci czas na to, by stworzony przez niego model biznesowy, miał odpowiednią strukturę biznesową i był równocześnie efektywny. Jest to także podstawą do tego, by obie strony był zadowolone z wyników współpracy.

Franczyzobiorca ponosi ryzyko inwestycyjne

Franczyzodawca jest połączony z franczyzobiorcą na zasadzie relacji jaka łączy pracodawcę i pracownika. Nie mniej jednak, jest ona o wiele silniejsza. W momencie zatrudnienia pracownika, to właśnie pracodawca ponosi koszty z tym związane i – najprościej mówiąc- inwestuje w niego i w jego umiejętności.

Pracownik ma zatem sporą swobodę, gdyż jeśli warunki pracy nie będą satysfakcjonujące, może on po prostu złożyć wypowiedzenie. W przypadku franczyzy, to franczyzobiorca inwestuje kapitał, jednak nie ponosi żadnego ryzyka związanego z tym, że przedsięwzięcie może zakończyć się po prostu fiaskiem. Jego relacja z „pracownikiem” czyli franczyzobiorcą jest więc długotrwała i o wiele bardziej ustabilizowana.

Zoptymalizowanie przyrostu zatrudnienia i jego kosztów

Są to tak zwane funkcje mikromanagmentu, w skład którego wchodzą procesy rekrutacyjne, a także zarządzanie personelem na niższym szczeblu. Nie dotyczą one jednak franczyzodawcy, który działa we własnym imieniu i podejmuje własne ryzyko. Oznacza to, że ponosi on relatywnie niskie koszty administracyjne, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych wydatków na stałym poziomie.

Rozwój przedsiębiorstwa na runku krajowym, a także międzynarodowym

Biznesy franczyzowe, trudnią się realizacją działalności samodzielnie, a zarządzanie nimi wcale nie sprawia większego problemu. Dzięki temu rozwój i ekspansja na rynki zagraniczne może nastąpić bardzo szybko. Wszystko to, dzięki opracowanemu na początku, stabilnemu modelowi biznesowemu. Wówczas franczyzodawca, chcą ponieść koszty marketingowe, może szybko wprowadzić swoją działalność na rynek zagraniczny, a także rozszerzyć swoją działalność na rynku krajowym.

Log In