Czy franczyzobiorca musi mieć doświadczenie w biznesie?

Szukając sposobu na zarobek czy decydując się na założenie własnej firmy, wiele osób rozważa franczyzę. Niektórzy jako zalety wskazują przejrzyste reguły rządzące biznesem, inni doceniają fakt, że wiedzę na temat prowadzenia działalności mogą czerpać od kogoś bardziej doświadczonego, w tym wypadku franczyzodawcy. Na czym zatem polega franczyza i czy by zacząć, wymagane jest doświadczenie.

Franczyza to sposób prowadzenia działalności gospodarczej w systemie opartym na stałej i ścisłej współpracy między franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorstwa te są od siebie prawnie i finansowo niezależne, nie zmienia to jednak faktu, że strony związane są umową zapewniającą, że procedury, standardy i sposób prowadzenia działalności będą takie same w całej sieci sprzedażowej.

Franczyzobiorca może zatem korzystać z nazwy i znaku towarowego sieci i know-how, czyli całokształtu wiedzy dotyczącej koncepcji prowadzenia działalności oraz z góry określonego asortymentu towarów bądź usług. W razie potrzeby może również liczyć na pomoc handlową i techniczną.

Z kolei franczyzodawca czerpie korzyści z powiększenia rynku zbytu, minimalizując jednocześnie wkład własny. Bez wątpienia działalność w modelu franczyzowym niesie ze sobą wiele korzyści, dlatego też inwestycja we franczyzę jest często rozważanym pomysłem wśród początkujących biznesmenów.

Wsparcie dla początkujących

Wiele osób ma na uwadze fakt, że firmy działające w systemie franczyzowym mają większe szanse na powodzenie. Według badań upadają one rzadziej w porównaniu do działalności prowadzonych samodzielnie. Jednak decydując się na taką działalność, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim niezbędna jest znajomość rynku i zbadanie tego, czy na dany produkt lub usługę istnieje faktyczne zapotrzebowanie.

Warto również, aby rodzaj prowadzonej działalności mieścił się w ramach zainteresowaniach osoby decydującej się na franczyzę. W przeciwnym wypadku biznes, zamiast przynosić satysfakcję, może stać się źródłem kłopotów. Mając jednak na uwadze powyższe czynniki, należy wspomnieć, że franczyza jest sprawdzoną i popularną metodą prowadzenia biznesu. I o ile rozpoczynając, warto mieć jakiekolwiek pojęcie o zasadach funkcjonowania rynku, doświadczenie potrzebne do prowadzenia tej konkretnej firmy czerpać można od franczyzodawcy. W jego interesie leży bowiem, aby biznesowi partnerzy osiągnęli taki sam sukces w prowadzeniu działalności. Dzięki temu rozpoczynając przygodę z firmą, nie tylko staje się częścią sprawdzonego już systemu z gotowymi procedurami i ugruntowanym sposobem prowadzenia działalności. Sprawia to, że wiele osób czuję się dzięki temu bezpieczniej, niż gdyby zaczęli od prowadzenia samodzielnego biznesu.

Wsparcie ze strony franczyzodawcy zależy od konkretnej umowy, często jednak zobowiązuje się on do pomocy w znalezieniu lokalizacji i otwarciu punktu sprzedażowego lub usługowego, organizowania szkoleń na temat sposobów prowadzenia biznesu, dostępnych towarów, metod produkcji, promocji i tak dalej. Na wsparcie liczyć można również w razie nieprzewidzianych problemów, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa franczyzobiorcy.

Franczyza – dlaczego warto?

Otwarcie franczyzy nie wymaga od przedsiębiorcy wiedzy i doświadczenia, ponieważ wraz z wykupieniem licencji otrzymuje on dostęp do poufnej wiedzy (know-how), stanowiącej podstawę funkcjonowania punktu sprzedaży.

Franczyzobiorca zostaje wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia, a franczyzodawca zapewnia stałą opiekę i pomoc przez cały okres trwania umowy. Wszelkie działania marketingowe pozostają w zakresie franczyzodawcy.

Franczyzobiorca korzysta z wiedzy, umiejętności i kontaktów franczyzodawcy z dostawcami. Planujący otwarcie franczyzy może liczyć na wyższą ocenę przez instytucje finansowe udzielające kredytów inwestycyjnych. Franczyzobiorca jest także często chroniony tzw. gwarancją terytorialną, oznaczającą brak konkurencji na danym obszarze działania.

Log In