Co to jest pakiet franczyzowy?

Nie da się ukryć, że w naszym kraju system franczyzowy stał się bardzo popularny. To nic dziwnego, ponieważ jest to z pewnością ogromne ułatwienie dla osób, które chciałyby wystartować z własnym biznesem, jednak nie posiadają odpowiednio wysokiego kapitału. Na podstawie modelu franczyzowego mogą oni nabierać doświadczenia, nawiązywać kontakty i rozwijać swoją karierę w biznesie. Te wszystkie rzeczy zapewnia im pakiet franczyzowy, o którym więcej opowiemy w tym artykule.Czym właściwie jest pakiet franczyzowy?

Spis treści:

  1. Pakiet franczyzowy – na czym to polega?
  2. Know-how – czyli sprawdzone informację na temat biznesu
  3. Co jeszcze wchodzi w skład pakietu franczyzowego?

Czas czytania: około 3 minuty.

Pakiet franczyzowy – na czym to polega?

Pakiet franczyzowy to tak naprawdę podstawa systemu franczyzowego, który został opracowany przez franczyzodawcę. W tym pakiecie znaleźć możemy pełną koncepcję prowadzenia danego biznesu. Do przekazywanych dla franczyzobiorcy uprawnień i świadczeń należy prawo do wykorzystywania znaku towarowego franczyzodawcy, a także możliwość korzystania z doświadczenia zebranego przez lata w biznesie.

Oprócz tego w skład pakietu franczyzowego wchodzi także podręcznik operacyjny, a także wstępne usługi oraz bieżące, czyli system określający zakres wsparcia dla franczyzobiorców ze strony franczyzodawców. Należy również pamiętać o kosztach, które franczyzobiorcy będą musieli uiszczać na rzecz franczyzodawców.

Know-how – czyli sprawdzone informację na temat biznesu

Osoby pełniące funkcję franczyzodawcy z reguły są doświadczonymi przedsiębiorcami, których biznesy dobrze się rozwinęły i naszła ich ochota na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w danej branży.

Know how jest całokształtem wiedzy na temat prowadzenia danej działalności gospodarczej. Na podstawie know-how franczyzobiorca będzie mógł się dowiedzieć, jak produkuje się dany produkt lub pozna informacje na temat wypracowanych przez franczyzodawcę metod sprzedaży. Na podstawie umowy franczyzowej Twój franczyzodawca będzie miał obowiązek podzielić się z nami tajemnicami sukcesu swojego interesu, tak żebyśmy mogli spróbować powtórzyć ten sukces.

Wyżej wspomniany został znak towarowy, a więc wszelkiego rodzaju oznaczenie graficzne, które pomaga odróżniać produkty oraz usługi danej firmy od usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. Znak towarowy jest oznaczeniem danej firmy i najczęściej występuje pod postacią nazwy lub logo. Jest to bez wątpienia jedna z ważniejszych rzeczy, które otrzymać może franczyzobiorca, ponieważ zezwala to na posługiwanie się rozpoznawalną marką. Nie trzeba wówczas martwić się o koszty reklamy ani promocję świeżej marki, która nie jest nikomu znana. Franczyzodawca udziela nam licencji na korzystanie ze znaku towarowego swojego przedsiębiorstwa.

Co jeszcze wchodzi w skład pakietu franczyzowego?

Bardzo istotny w pakiecie franczyzowym jest także podręcznik operacyjny, który pełni dwie bardzo ważne role. Po pierwsze powinien zawierać spis zasad, według których franczyzobiorca powinien prowadzić biznes na podstawie danego systemu franczyzowego. Między innymi z tego powodu podręcznik ten powinien być obszerny i bardzo dokładnie opisywać każdy aspekt działalności, którą prowadzić ma franczyzobiorca. Drugą funkcją tego podręcznika jest uchronienie koncepcji działalności firmy franczyzodawcy, a także jego tajemnic handlowych.

Określony zostanie również zakres wsparcia, które zaoferować może franczyzodawca dla franczyzobiorcy. Bardzo często franczyzodawcy zajmują się obowiązkami związanymi z dalszym rozwijaniem usług oraz produktów, a także wszelkimi działaniami marketingowymi. Ich zadaniem jest też często rozwiązywanie kłopotów z zaopatrzeniem systemu.

Istotne jest to, aby franczyzodawca określił dokładną strukturę oraz wysokość opłat, które będzie musiał wypłacać na jego rzecz franczyzobiorca. Warto podkreślić, że franczyzodawca musi być w pełni świadomym nakładów finansowych, które poniesie franczyzobiorca, aby stać się częścią franczyzowego systemu.

Log In